Schade

Wanneer er een schade wordt ingediend door een verzekerde om verlies te voorkomen, zorgen wij dat deze eerlijk en snel wordt behandeld. Elke verstoring van het bedrijfsleven en het leven van onze verzekerden willen we tot een minimum beperken. 

Onze schadefilosofie

Ons streven is om het meest klantgerichte team te zijn in de markt, snel te reageren en van toegevoegde waarde te zijn voor onze verzekerden.

We geven onze adviseurs en verzekerden de service die zij willen; een combinatie van intelligentie, enthousiasme en een efficiënt en effectief schadeproces.

  • Meer dan antwoord op een noodgeval

Wij geloven erin dat onze schadebehandeling zo goed is dat adviseurs dit als reden zien om hun klanten bij Markel International te verzekeren. We werken hard om er zeker van te zijn dat onze schadeafhandeling van de hoogste kwaliteit is.

  • Wij zijn hier om schades te betalen

Dit doen wij op een snelle, efficiënte en creatieve manier. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar een betere en snellere manier om schades te behandelen. We beslissen snel en nemen snel contact met u op. Ook wanneer het antwoord nee is, wat niet vaak voorkomt. Mocht dit wel zo zijn, dan zullen wij u uitleggen waarom en geven u de kans om ons te vertellen waarom u het er niet mee eens bent.

  • Een creatieve oplossing

We kunnen creatief zijn met het oplossen van schades en eventuele geschillen waarbij u bent betrokken. We doen ons best om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor u/uw bedrijf en uw klanten.  

Ons team

Onze schadeafdeling, bestaande uit ervaren specialisten zijn in staat, ook bij bijzondere omstandigheden, om een schade zo eerlijk en efficiënt mogelijk te behandelen. Afhankelijk van de aard van de schade, kunnen we van tijd tot tijd externe partijen inschakelen die kunnen helpen bij complexe en ongebruikelijke schades. Tevens werken wij met loss adjusters die ter plekke de dekking en omvang beoordelen van de schade zodat de verzekerde op zeer korte termijn de schade vergoed krijgt. Dit geldt voor onze technische verzekeringen en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Wat te doen in geval van schade

Melding van een schade verloopt via de betrokken bemiddelaar. Om een schade zo efficiënt en snel mogelijk te kunnen behandelen, is het voor ons van belang te beschikken over onderstaande stukken:

  • een kopie van de aansprakelijkstelling
  • een toedrachtomschrijving
  • een gemotiveerde reactie van verzekerde op de aansprakelijkstelling
  • overige relevante correspondentie en stukken uit het dossier van verzekerde
  • indien mogelijk een indicatie van de schadeomvang
  • indien van toepassing de overeenkomst van opdracht
  • indien van toepassing de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de opdracht


Schades kunnen gemeld worden via schadeadministratie@markelintl.com.

 

Wat te doen in geval van CYBER schade

Melding van een schade verloopt via de betrokken bemiddelaar.

In uitzonderlijke gevallen (buiten kantooruren, dan wel nood) kan de wens bestaan de lijnen zo kort mogelijk te houden. Dit geldt bij uitstek in geval een Cyber-evenement waarbij snel gehandeld dient te worden om schade te voorkomen dan wel te beperken.

Om hierin tegemoet te komen, kunt u rechtstreeks schakelen met:

Lengkeek:      0800-53645335

Context:         06-42721357

Beide organisaties beschikken over een gespecialiseerde cyberafdeling, die 24/7 bereikbaar is.

De experts zullen er alles aan doen de overlast en eventuele schade tot het minimum te beperken. Dit geldt ook in het onverhoopte geval de schade buiten de dekking valt. Ook dan kunnen de experts u helpen bij de oplossing van het probleem, zij het tegen eigen kosten. Vanzelfsprekend zal dit op voorhand met u worden afgestemd.

De kosten voor telefonisch consult zijn altijd voor rekening van Markel, zodat niets er aan in de weg staat direct actie te ondernemen in geval van een Cyber-evenement.